LAPTOPGIARE.VN

 Địa chỉ: 41 Chử Đồng Tử, Phường 7, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
 Điện thoại: 0902642527
 Website: https://laptopgiare.vn